galerija fotografija

Galerija Opis Files Komentari
16 dana aktivizma, Poreč, 27.11.2012. Povodom 16 dana aktivizma Centar za građanske inicijative Poreč je s partnerima i suorganizatorima Povjerenstvom za promicanje ravnopravnosti spolova Grada Poreča, Sigurnom kućom Istra, Zdravim gradom, CZSS-om, MUP-om, Crvenim Križem, Gradom Porečom, i POUP-om, održao javnu akciju na Trgu Slobode u Poreču. Zajedno smo predstavili naš rad te izložili aktivističke poruke i materijale. 69 0
Konferencija "Socijalno stanovanje" Konferencija "Socijalno stanovanje", Zagreb, 21.11.2012. 4 0
Razmjena iskustava o skrbi o ženama žrtvama obiteljskog na Razmjena iskustava o skrbi o ženama žrtvama obiteljskog nasilja, Umag 10.11.2012. 17 0
Konferencija "Rizici od siromaštva" Konferencija "Rizici od siromaštva za žene s iskustvom nasilja i za višestruko marginalizirane grupe žena", Beograd. 8.11.2012. 3 0
Dr. Pilato Ćurko u Novigradu govorila o postmenopauzi U sklopu projekta "Informiranjem do očuvanja ženskog zdravlja", Centar za građanske inicijative Poreč u suradnji s dr. Doris Pilato Ćurko u Novigradu je organizirao predavanje na temu postmenopauze. 4 0
Konferencija "Ravnopravne!", Zagreb 19.10.2012. Ususret lokalnim izborima iduće godine, CESI u partnerstvu s organizacijama BaBe!, Domine, Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin Pakrac započeo je kampanju nazvanu 'Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini', kojoj je cilj unaprijediti sudjelovanje žena u procesima odlučivanja na lokalnoj razini. Kampanja je počela trodnevnim programom (19. – 21. listopada), u sklopu kojeg je održan panel s međunarodnim gostima i gošćama te radionice prema metodi World Cafe za hrvatske političare/ke, aktivistice, i institucije u svrhu razvijanja novih strategija za uključivanje većeg broja žena u odlučivanju na lokalnoj razini. 11 0
Okrugli stol o diskriminaciji u radu i zapošljavanju Okrugli stol: "Provođenje zakona o suzbijanju diskriminacije u procesu rada i zapošljavanja", Pula, listopad 2012. 19 0
Info dani 2012., Pula Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organizirala je Info dane 2012. za sve organizacije civilnog društva iz Istarske županije i šire. 11 0
Projekcija filma "Sloboda porodu", Poreč 20.9.2012. U četvrtak 20. rujna diljem svijeta premijerno je prikazan film Sloboda porodu. Centar za građanske inicijative Poreč, u suradnji s RODAma, organizirao je prikazivanje filma i u Poreču, na dječjem odjelu Gradske knjižnice. Film Sloboda porodu predstavlja problematiku poroda u svjetlu kršenja ženskih ljudskih prava i uskraćivanja prava na siguran porod milijunima žena. Problem je utoliko veći što je društveno prihvaćen i gotovo neprepoznat u javnosti, stoga nam odmah trebaju radikalne promjene u pristupu porodu. 15 0
Snimanje izjave o izložbi aktivističkih poruka - Pula Biserka Momčinović, aktivistica CGI-a, u srijedu 5. rujna dala je kratku izjavu u prostorijama Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva u Puli vezano uz izložbu aktivističkih poruka koja je održana u Poreču krajem travnja 2012. godine. 6 0
Izložba aktivističkih poruka, travanj 2012 Poreč 61 0
MPO - bez diskriminacije 05.04.2012. Zagreb 3 0
8.mart 2012. 8 0
Radionica "Ljudska prava i mediji" 02.03.2012. Poreč 9 0
20 -ta obljetnica Žena u crnom, Beograd, 07. i 08. 10.2011. 24 0
Obilježavanje Nacionalnog dana protiv nasilja nad ženama 37 0
8. mart 2011. u Zagrebu 31 0
Seminar "Istarski gradovi protiv nasilja nad ženama" 29.11. 17 0
Sastanak PETRA mreže 26. i 27.11.2010. u Zagrebu 14 0
Radionica za Vijeća učenika o dječjim pravima 13 0
IV Anti-trafiking regionalna konferencija Beograd 15 0
Okrugli stol "Istarski gradovi protiv nasilja u obitelji" 16 0
Radionice rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama 12 0
"Žene predlažu politiku ravnopravnosti spolova" 47 0
Savjet mladih Labin 2009 6 0
Akcija na Trgu slobode u Poreču 2.12.2008. 24 0
Prijem kod predsjednika RH Ive Josipovića 4 0
Radionica Opatija 27. i 28.03.2010. 6 0
Okrugli stol o nasilju u obitelji 17.11.2008. 6 1
Radionice o nasilju u obitelji 2008. 11 0
Seminar za političarke 28.10.2008. 5 0
Novinarska nagrada "Maja Miles" 2006. 1 0
Skupština ŽHM 12.04.2010. u Zagrebu 10 0