Aktivno starim, za bolesti ne marim!

imageU sklopu projekta "Informiranjem do zdravog starenja", snimli smo video spot kojim se osobe starije životne dobi želi potaknuti da promijene loše životne navike. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi i osigurati zdravo starenje u Istri. U sklopu projekta tiskani su i informativni letci u kojima starije osobe mogu pronaći informacije o pravima iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, raznim aktivnostima te zdravoj prehrani.

Video spot se nalazi na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=aTC-1Flmna0

Aktivan život i zdrava prehrana preduvjet su kvalitetnog života.

Spot je snimio i montirao Kristian Macinić, a u njemu glume Ester Diklić, dublerica Nataša Cvijanović i Simon Šoljan.

Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2013. godinu.
Autor: nataša, 12/13/13 u 01:40 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1