Hoće li civilno društvo preživjeti ulazak RH u EU?

imageOrganizacije civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući i CGI Poreč, uputile su otvoreno pismo ministarstvima financija i europskih poslova, koje prenosimo u cijelosti:

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju mijenjaju se pravila igre u financiranju organizacija civilnog društva, međutim, još uvijek nema temelja za optimistične tvrdnje o spremnosti Hrvatske da povuče ponuđena sredstva i osigura održivost i nastavak razvoja nevladinog sektora koji je već sada poželjan poslodavac za jednog od 58 građana Hrvatske. Naime, već mjesec dana navedene organizacije civilnog društva od nadležnih ministarstava čekaju informacije o proceduri definiranja prioriteta za financiranje od 2014. do 2020., a prema informacijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, radne skupine započinju s radom tijekom ovog mjeseca!

Od 2014. do 2020. novac iz Europskog socijalnog fonda (ESF-a), jednog od najvećih europskih izvora financiranja projekata i programa, bit će dostupan samo onima koji su obuhvaćani unaprijed definiranim područjima financiranja. S obzirom da je ESF uspostavljen radi smanjivanja razlika u razvoju između država članica EU-a i europskih regija s ciljem jačanja gospodarske i socijalne kohezije, prioriteti financiranja prilagođeni su realnom stanju na terenu te svaka država za sebe definira svoje prioritete. Tako je, primjerice, civilni sektor u Velikoj Britaniji usmjeren na malo i srednje poduzetništvo, no ukoliko bi se ovakva politika primijenila pri definiranju prioriteta financiranja ESF-a za Hrvatsku, održivost organizacija civilnog društva bila bi nemoguća.

S obzirom da organizacije civilnog društva u Hrvatskoj doprinose demokratizaciji, zaštiti ljudskih prava i jačanju vladavine prava, smatramo da je neophodno hitno uključiti predstavnike civilnog sektora u izradu prioriteta za ostvarivanje potpora organizacijama civilnog društva.

K tome, upravo je nevladin sektor izvor prihoda državnog proračuna te novih radnih mjesta: prema podacima Ministarstva financija, u odnosu na 2010. godinu kada su organizacije civilnog društva zapošljavale 17.724 osobe, u 2011. zabilježen je rast na 18.667 zaposlenih što iznosi preko 5%.

Stoga, u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 87 organizacija civilnog društva traži od Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU da informira javnost o procesu donošenja odluka o definiranju prioriteta za financiranje od 2014. do 2020. te da uključi predstavnike civilnog sektora u izradu prioriteta i procedura financiranja.


Organizacije civilnog društva koje podržavaju ovu inicijativu:


1. Academus
2. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
3. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)
4. Društvo za psihološku pomoć
5. Autonomni centar - ACT
6. DEŠA - Dubrovnik
7. Riječki sportski savez
8. Udruga malih sirara Osječko-baranjske županije Siros
9. Hrvatska gorska služba spašavanja
10. GONG
11. Zelena akcija
12. Savez udruga Klubtura
13. Institut za demokraciju IDEMO
14. Ženska udruga "Izvor"
15. Srpski demokratski forum SDF
16. Pokreni ideju – Udruga za promicanje socijalnih inovacija (Hub Zagreb inicijativa)
17. LAG Sumaniovći
18. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
19. Udruga invalida rada Vukovar
20. CEDEPE - Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
21. Centar za socijalnu inkluziju Šibenik
22. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda "Cenzura plus"
23. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
24. Hrvatski pravni centar
25. Hrvatski crveni križ
26. Centar za edukaciju i informiranje potrošača
27. Ministarstvo socijalne politike i mladih RH
28. Partnerstvo za društveni razvoj
29. Centar za žene žrtve rata ROSA
30. Udruga za promicanje projektne kulture “EU klub”
31. Udruženje stanara grada Osijeka
32. Razvojna agencija Sjever
33. Mreža mladih Hrvatske
34. Udruga invalida rada Vukovar
35. Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“
36. Organizacija za građanske inicijative OGI
37. Transparency International Hrvatska
38. Centar za građanske inicijative Poreč
39. Udruga DOOR
40. Građanska organizacija razvoja društva -GORD
41. Hrvatski pravni centar
42. HOMO Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula
43. Centar za razvoj demokracije – CERD, Split
44. Udruga žena Vukovar
45. Udruga žena Romkinja " Romsko srce"
46. Udruga „IZVOR“
47. Udruga za prevenciju socijalno-patološkog ponašanja mladih "PREVENCIJA"
48. Forum za slobodu odgoja
49. Centar za mirovne studije
50. Zelena Istra
51. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
52. „Projekt građanskih prava“ Sisak
53. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
54. Udruženje BARANJA
55. Zagreb PRIDE
56. Moslavina media servis
57. UP – Udruga za društveni razvoj
58. Udruga za promicanje istih mogućnosti UPIM
59. Hrvatsko debatno društvo
60. SUSH – Savez udruga stanara Hrvatske
61. B.a.b.e.
62. Dalmatinski odbor solidarnosti
63. Udruga za samozastupanje
64. Volonterski centar Zagreb
65. Documenta
66. Kuća ljudskih prava
67. Volonterski centar Osijek
68. Udruga Franjo Košćec
69. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život''- PUŽ
70. Eko Pan
71. Sjaj - udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama
72. Udruga Mobbing
73. Ekološka udruga "Krka" Knin
74. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus
75. Eko - Zadar
76. Zeleni Osijek
77. Koordinacija udruga za djecu
78. Udrugu za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
79. Brodsko ekološko društvo-BED
80. DIM - Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj
81. Roda - Roditelji u akciji
82. Ženska soba - Centar za seksualna prava
83. Centar za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN" Pakrac
84. Udruga Nobilis
85. Fade Inn
86. Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
87. Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Autor: nataša, 10/26/12 u 09:49 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1