Izjava povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Centar za građanske inicijative Poreč izražava zabrinutost zbog:

- nemogućnosti ostvarivanja prava na socijalno stanovanje za žene žrtve obiteljskog / partnerskog nasilja

Tim povodom CGI je poslao svim gradovima u Istri dopis i prijedlog dopune gradskih odluka o davanju u najam gradskih stanova uz povlaštenu/subvvencioniranu stanarinu.

CGI najavljuje dopise gradovima i prijedloge dopuna gradskih odluka o socijalnim davanjima kojima će predložiti da štićena skupina s dodatnim pogodnostima budu «žene žrtve obiteljskog/partnerskog nasilja».

- nemogućnost ostvarivanja prava na socijalno stanovanje građana i građanki u socijalnoj potrebi

CGI je tražio do Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU objašnjenje o procedurama i natječajima za dobivanje na korištenje (stambeno zbrinjavanje) za žene žrtve obiteljskog nasilja.

CGI će tražiti da Ministarstvo regionalnog razvoja i agencije koje raspolažu državnom imovinom u suradnji s gradovima stave na raspolaganje stanove u državnom vlasništvu i odobre korištenje stanova za socijalne potrebe građana.

CGI traži od gradova i općina te od Centara za socijalnu skrb da suradnjom, izvodom na terenu i sagledavanjem socijalnih potreba građana poduzmu sve i stave u funkciju (za socijalne potrebe ) sve slobodne stanove. Time će se riješiti niz socijalnih problema nastalih zbog nemogućnosti plaćanja visokih stanarina/podstanarstva.

Autor: nataša, 12/10/12 u 12:42 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1