Jačanje dobrog upravljanja i povećanje transparentnosti

imagePredstavljen projekt „Jačanje uključivanja civilnog društva i građana/ki u kreiranju javnih politika u Istri“

Centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu sa Zelenom Istrom i Labin Art Expressom od 1. srpnja 2015. provodi projekt „Jačanje uključivanja civilnog društva i građana/ki u kreiranje javnih politika u Istri“. Projekt će trajati 18 mjeseci, a bit će usmjeren povećanju transparentnosti i demokratičnosti, odnosno jačanju dobrog upravljanja na razini lokalne i regionalne samouprave u Istri.

Da je ovaj projekt potreban pokazuje izvješće Državne revizije prema kojem je Istarska županija u 2013. godini preko milijun i pol kuna dodijelila udrugama bez provedenog natječaja, što je protivno odredbama Zakona o udrugama. Osim toga, Županija nije na svojim mrežnim stranicama objavila informacije o dodijeljenim donacijama, uz popis korisnika/ica i visinu iznosa donacija, a na što je obvezuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Ujedno, rezultati prošlogodišnjeg GONG-ovog istraživanja LOTUS za 2014. pokazuju da je Istarska županija s indeksom transparentnosti od svega 6,18 na niskom 12. mjestu od 19 hrvatskih županija.
- Zabrinjava podatak o 13 izrazito i 14 netransparentnih općina - 27 od ukupno 31 općine. Čak 80 posto općina u županiji ne zadovoljava ni minimalne standarde transparentnosti, a ovaj trend se neće promijeniti bez većeg angažmana građana/ki - rekao je Goran Matić iz Zelene Istre. Matić se osvrnuo i na stanje civilnog društva u Istri te je rekao da je ono slabo povezano i nezainteresirano za teme zagovaranja veće transparentnosti i dobrog upravljanja.

- Razlozi za ovo su, dobrim dijelom, neznanje i ovisnost o proračunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave, dok se u stvarnosti zagovaračke udruge stavljaju na “crne liste”. S druge strane, građani/ke su slabo upoznati sa svojim pravima, mediji su oslabljeni i dovedeni na razinu stranačkog oglasnika, organizacije civilnog društva nemaju kapacitete, interesa ni mogućnosti za nezavisno djelovanje. U Istri se onima koji se suprotstave vladajućima prijeti gubitkom posla ili financijskim gubicima – ustvrdio je Matić koji smatra da ovakvo stanje pruža pogodne uvjete za korupciju i klijentelizam te je u suprotnosti s nezasluženim ugledom Istarske županije kao napredne.
Kao primjere zabrinjavajućeg stanja u Istri Matić je naveo i projekte Istrapedia te Istra Inspirit.

- Ovo su, prema medijskim napisima, projekti udruga koje su registrirali službenici/ce Županije, a koji se financiraju županijskim novcem. Radi se o zloupotrebi službenog položaja i zloupotrebi javnih resursa te pogodovanju određenoj grupi što svakako nije dobro upravljanje i zbog takvih i sličnih aktivnosti se sve udruge gledaju kroz negativnu sliku – istaknuo je Matić.
Iz ovih je razloga važno povećati broj organizacija civilnog društva koje se bave dobrim upravljanjem u Istri, a što se želi postići projektom „Jačanje uključivanja civilnog društva i građana/ki u kreiranje javnih politika u Istri“.

- Jedna od projektnih aktivnosti odnosi na podizanje razine interesa, znanja i kompetencija članica te potencijalnih članica Civilne platforme Istre (CPI) kroz edukativne aktivnosti – objasnila je Nataša Vajagić iz Centra za građanske inicijative Poreč koji je također dio CPI-ja, platforme za demokratizaciju života u Istri i Hrvatskoj.
- Druge aktivnosti vezane su za zagovaranje za povećanje transparentnosti rada, odnosno dobrog upravljanja javne uprave te povećanje sudjelovanja predstavnika/ica udruga u procesu donošenja odluka kroz istraživanja, analize, sastanke ili javne akcije – rekla je Vajagić te najavila i izradu analize razvijenosti civilnog društva u Istri.
- Jedan od ciljeva projekta je i demokratizacija rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, odnosno procesa imenovanja tijela upravljanja kako bi se onemogućilo upravljanje Zakladom, a time i udrugama po političkoj liniji. Važno je reći da se civilno društvo budi i da je svjesno da samo suradnjom i međusobnom solidarnošću mogu raditi na društvenim promjenama - zaključila je Vajagić.

Projekt vrijedan 512.790kn financijski je podržan iz fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške preko Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
Autor: nataša, 07/23/15 u 12:44 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1