Ne darujete cvijeće!

imageIzbori za mjesne odbore na području Grada Poreča su pred nama. Kome dati svoj glas?

CGI Poreč sustavno prati uspostavu ravnopravnosti spolova u političkom predstavljanju i odlučivanju. Uvidom u sastav kandidacijskih lista možemo i ovom prilikom izraziti žaljenje pa i čuđenje ponovnom niskom stopom zastupljenosti žena na listama.

Žaljenje zbog toliko puta ponovljene tvrdnje: izbori su demokratski čin pa ako se jedna skupina sustavno isključuje i uopće ne dolazi u poziciju da bude birana, onda to nije – demokracija.
Žaljenje jer ni stari ni noviji Zakon o ravnopravnosti spolova nije zaživio i postao vodilja političkoj eliti kod sastavljanja listi kandidata/kandidatkinja.

Čuđenje, jer su političke stranke na državnoj razini zagovarale, raspravljale i donijele zakon o izborima za parlament s obavezom da svaka lista mora imati najmanje 40% osoba podzastupljenog spola. Liste koje neće poštovati taj kriterij, izborno povjerenstvo će odbaciti kao nevažeće.
Dakle, dok se na jednoj, najvišoj, državnoj razini raspravlja i donosi zakon koji nastoji popraviti postojeće stanje, na lokalnoj razini političke stranke, vidljivo je, niti se ne trude da udovolje tom kriteriju.

Iz sastava listi za mjesne odbore u Poreču ipak je vidljivo da su političke stranke čule za kvotu i podzastupljenost, pa su ponegdje žene zauzele odgovarajuća mjesta, no vidljivo je da to naprosto nije postalo pravilo bez izuzetka. Stoga je tek oko 20% žena kandidirano za mjesne odbore.

Zaključujemo da političari nemaju povjerenja u žene.

Mislimo da ovi izbori pokazuju demokratski deficit pa brine da, osim zakona i kazni, nema drugih političkih metoda koje bi političari razumjeli I shvatili da trebaju računati i sa ženama.

Izbori će se održati 8. marta, kad žene svijeta obilježavaju otpor nepriznavanju ljudskih prava žena. Ne darujte cvijeće.

Počnite računati s nama.


Autor: nataša, 03/04/15 u 11:21 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1