Odgoda ravnopravnosti

Ženske organizacije CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Babe!, Domine, Delfin Pakrac i Centar za građanske inicijative Poreč, koje dugi niz godina zajedno intenzivno rade na promicanju veće zastupljenosti žena u odlučivanju, izražavaju ljutnju zbog Vladine odluke da na lokalnim izborima 2013. godine spolno neuravnotežene izborne liste neće biti kažnjene. Naročito što je aktualni premijer Milanović na sastanku s aktivisticama naših organizacija prije izbora ponudio sasvim drugačije tumačenje spomenute odredbe Zakona.

S obzirom da tumačenje članka 15 Zakona o ravnopravnosti spolova treba dati i Hrvatski sabor, pozivamo zastupnike i zastupnice da u svojoj odluci uvaže mišljenje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova te brojnih nevladinih organizacija kako je Zakon o ravnopravnosti spolova jasan te sankcije treba primjenjivati od lokalnih izbora 2013. godine.
Vlada je na jučerašnjoj sjednici predložila nove, već treće, izmjene Zakona o ravnopravnosti spolova na način da prvi izbori na kojima će se primjenjivati kazne budu oni parlamentarni 2015. godine. Prema riječima premijera Milanovića treba krenuti od lakšeg prema težem, a prema njemu lakše je zadovoljiti kvotu na parlamentarnim nego na lokalnim izborima.

Smatramo da je ova premijerova tvrdnja potpuno suprotna intenciji ZORS-a, odnosno većoj zastupljenosti žena na mjestima odlučivanja. Ona jasno ide na ruku strankama koje za parlamentarne izbore trebaju manje kandidatkinja, nego na lokalnim izborima. Sasvim je jasno da bi kazne na lokalnim izborima mogle strankama odnijeti ogroman novac zbog neuravnoteženih lista, no upravo je lokalna, posebno općinska razina s mizernih 15% žena u vijećima, najproblematičnija. Ako u lokalnim vijećima nema žena, neće ih moći biti ni u Saboru. Vidimo, naime, da ni petogodišnja odgoda nije političkim strankama bila dovoljna da učine makar mali napredak.

Pitamo Vladu, što bi se dogodilo da žene bojkotiraju lokalne izbore?
Autor: nataša, 11/12/12 u 08:34 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1