Oglas za posao

CGI Poreč traži zaposlenike/ce.

OGLAS ZA POSAO

1. RADNO MJESTO suradnik/ca na programima

POSAO:
- na određeno vijeme – do 31.12. 2012.
- skraćeno radno vrijeme
- početak rada: od 01. 08. 2012.

OPIS POSLA:
Suradnja na pripremi i provedbi projekata CGI-a posebice u financijskom dijelu projekata.
Posao se sastoji od aktivnosti: sudjelovanje u pripremi projektnih prijedloga i izvještaja donatorima, praćenje troškova po projektima i donatorima, vođenje pomoćnih knjiga, ažuriranje WEB stranice i drugi administrativni poslovi ureda.
Suradnja s drugim organizacijama civilnog društva, knjgovodstvenim servisom, te državnim institucijama. Vodi brigu o dostavi završnog računa nadležnim tijelima.

POGODNOSTI:
Dodatne edukacije i usavršavanje u područja pisanja projekata, projektnog vođenja aktivnosti, zakona kojima se regulira rad OCD-a, ljudskih prava i sl.

UVJETI:
Visoka stručna sprema – dipl.oec. ili student/ica na Ekonomskom fakultetu ili srednja ekonomska škola.

PREDNOSTI:
Poznavanje funkcioniranja sustava financiranja OCD; pisanje projektnih prijedloga.

Spremnost na rad i učenje, otvorenost i tolerantnost na različitosti, timski rad i suradnja.

Poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje talijanskog jezika.

Prijave poštom ili na mail adresu: . Rok za prijavu je 20. 07. 2012.


2. RADNO MJESTO voditelj/ica projekata promocije i zaštite ljudskih prava

POSAO:
- na određeno vrijeme uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme
- rad na pola radnog vremena
- početak rada 01. 08. 2012.

OPIS POSLA – provođenje projekata iz područja promocije ljudskih prava s posebnim naglaskom na ljudskim pravima žena te pružanje podrške osobama kojima je podrška potrebna.
Posao se sastoji od slijedećih aktivnosti: priprema projektnih prijedloga i izvještaja o provedbi projekata domaćim i stranim donatorima; organiziranje aktivističkih akcija, okruglih stolova i prezentacija, istraživanje te udio o administrativnim polovima organizacije, komunikacija i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i mrežama, državnim institucijama; analiza provedbe nacionalnih politika za ostvarivanje ljudskih prava žena, monitoring rada institucija.

POGODNOSTI:
Dodatne edukacije iz područja ljudskih prava, antidiskriminacijske aktivnosti, te specifično o problemima ostvarivanja ljudskih prava žena u raznim oblastima svakodnevnog života, te problemu nasilja protiv žena.

UVJETI:
Visoka stručna sprema (politologija, pravo, socijalni rad ili neki drugi društveno – humanistički fakultet) ili pred diplomom.

PREDNOSTI:
Poznavanje funkcioniranja sustava financiranja OCD, pisanje projektnih prijedloga na nacionalne i međunarodne donatore uključujući EU fondove.

Spremnost na učenje i rad, otvorenost i tolerantnost na različitosti, timski rad i suradnja, samostalna inicijativa, aktivističke akcije, putovanja.

Poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje talijanskog jezika.
Prijave poštom ili na mail adresu: . Rok za prijavu je 20. 07. 2012.


3. RADNO MJESTO voditelj/ica projekta (pravnik/pravnica)

POSAO:
- na određeno vijeme – do 31.12. 2012.
- na pola radnog vremena / skraćeno radno vrijeme
- početak rada 01. 08. 2012.

OPIS POSLA:
Provođenje projekta i pružanje besplatne pravne pomoći osobama kojima je povrijeđeno neko ljudsko pravo.
Posao se sastoji od aktivnosti: priprema projektnih prijedloga iz područja zaštite i promocije ljudskih prava i izvještaja domaćim i stranima donatorima.
Praćenje i analiza problema sa kojima se građani susreću te organiziranje istraživanja, prezentacija, okruglih stolova i sl. aktivističkih aktivnosti.
Komunkacija i suradnja s drugim OCD-a koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava, mrežama, državnim institucijama te analiza provedbe zakona i nacionalnih politika.

POGODNOSTI:
Dodatne edukacije iz područja ljudskih prava, posebno ljudskih prava žena; provedbe Zakona o zabrani diskriminacije, suradnja s institucijama te organizacijama civilnog društva i mrežama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.

UVJETI:
Visoka stručna sprema – dipl.pravnik/ica ili student/ica pred diplomom na Pravnom fakultetu; socijalni radnik/ica

PREDNOSTI:
Poznavanje funkcioniranja sustava financiranja OCD, komukacijske vještine, pisanje projektinih prijedloga.

Spremnost na rad, otvorenost i tolerantnost na različitosti, timski rad i suradnja, samostalnost u inicijativama, aktivističke akcije, putovanja.
Poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje talijanskog jezika.

Prijave poštom ili na mail adresu: . Rok za prijavu je 20. 07. 2012.


Autor: nataša, 07/09/12 u 12:37 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1