Pismo ŽMH predsjedniku Josipoviću

Poštovani gospodine predsjedniče,


Članice Ženske mreže Hrvatske zabrinute su zbog Odluke Sabora od 07.12.2012. kojom je Sabor odbio dati tumačenje odredbe čl. 15. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova uz obrazloženje iz kojeg proizlazi da izborni zakoni derogiraju Zakon o ravnopravnosti spolova, prema kojemu se utvrđuje primjena kvote za sve liste kandidata i kandidatkinja. Smatramo da je Odluka Sabora RH protivna Ustavu jer mijenja sadržaj i bit čl.15. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, tj. odgađa primjenu kvota do 2015.g. temeljem takve odluke Sabora.
Cijeneći Vaš utjecaj i autoritet u javnosti molimo da postupite sukladno Vašim ovlastima u zaštiti ustavnog načela ravnopravnosti spolova. Molimo Vas da poduzmete aktivnosti kako bi se osigurala na zakonu utmeljena primjena kvota kod slijedećih izbora.

Obrazloženje:

Ženska mreža Hrvatske osnovana je s temeljnim ciljem – unapređivanje i oživotvorenje rodne jednakosti i ravnopravnosti spolova. Razmjerna politička zastupljenost žena preduvjet je ostvarenja načela ravnopravnosti spolova u svim područjima javnog i privatnog života. Nažalost, „političko polje“, kao polje moći i donošenja odluka, nedostupnije je ženama od muškaraca; i u njemu su žene izrazito podzastupljene. Načelo ravnopravnosti spolova upisano je u Ustav Republike Hrvatske, jednako tako u zakone, nacionalne politike, nacionalne strategije. Demokracija znači i puno, ravnopravno i razmjerno sudjelovanje žena u svim aspektima javnog života. Želimo čvrsto vjerovati da Republika Hrvatska slijedi načelo evropskog parlamentarizma, prema kojemu, bez žena, nema demokracije.

Prema najnovijim rezultatima znanstvenog istraživanja koje je proveo Centar za ženske studije, čak 68% građanki i građana smatra da u političkom životu Republike Hrvatske ne sudjeluje dovoljno žena. Trenutni broj žena u Saboru i na ostalim razinama političkog odlučivanja nije u skladu s očekivanjima i stavovima građanki i građana, koji žene ocjenjuju bolje no što to čine njihove stranke.
Posebno zabrinjava niska zastupljenost žena u odlučivanju na lokalnoj razini, nakon lokalnih izbora 2009, a pred predstojeće lokalne izbore, u svibnju ove godine situacija je zabrinjavajuća.
Žene čine svega 21,4% članova županijskih skupština i 20,7% vijećnika u gradskim vijećima, te su zastupljene sa svega 12,2% u općinskim vijećima. Na proteklim lokalnim izborima izabrana je samo 1 (jedna) županica od ukupno 20 biranih župana, 6 gradonačelnica od sveukupno 127 biranih gradonačelnika, te 21 načelnica od 429 načelnika, koliko ih se bira u Republici Hrvatskoj. Lokalni izbori koji su pred nama prilika su za promjenu stanja!

Nerazmjer realnog stanja i onog deklariranog od strane građanki i građana dao bi se objasniti pojmovima poput demokratskog deficita, staklenog stropa ili politike kao muškog kluba. Ipak, smatramo da svaki od navedenih razloga dispariteta ima jedan zajednički izvor, a to je izborna lista kandidatkinja i kandidata koju kreiraju vrhovi političkih stranaka.

Ravnopravnost spolova je temeljna ustavna vrednota (čl.3 i čl.14.), te je kao takva definirana i Zakonom o ravnopravnosti spolova (čl.12. i čl.15.) koji poziva na primjenu načela u politici i traži minimalnu zastupljenost jednog spola od 40%, te u Zakonu o lokalnim izborima (čl.9.st.3).

Pozivamo Vas kao Predsjednika Republike Hrvatske da od političkih stranaka i kandidatkinja i kandidata na predstojećim izborima za tijela lokalne vlasti i za Europski parlament tražite poštivanje Ustava i temeljnih zakona koji određuju načela ravnopravnosti spolova i glasa građanki i građana koji su prepoznali ulogu i značaj žena u politici, te žele da upravo one budu njihove zastupnice.
Da bi se načelo ravnopravnosti stvarno poštivalo potrebno je da političke stranke osiguraju najmanje 40% podzastupljenog spola, u ovom slučaju žena, pozicioniranih na listi po takozvanom zip sistemu (žensko – muško – žensko ili obratno).
Žene zaslužuju primjereno mjesto na listama, a time i u obnašanju vlasti nakon izbora. Dno liste nije rezervirano za stranačke kolegice, niti su one sredstvo razmjene prilikom postizborne političke trgovine, kako je najčešća stranačka praksa.

Još jednom ističemo da ne vidimo niti jedan razlog da se primjena Zakona o ravnopravnosti spolova odgađa do idućih izbora – osim razloga cinizma političkih stranaka i pomanjkanja političke volje stranačkih vodstava da ravnopravnost spolova uvrste u svoje prioritete.

Položaj žena na listama i zahtjev za poštivanjem načela ravnopravnosti spolova na lokalnim izborima i izborima za Evropski parlament, uz minimalnu zastupljenost žena od 40% bit će i tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana žena, koji Ženska mreža Hrvatske tradicionalno realizira u suradnji sa ženskim sindikalnim sekcijama.

Ne želimo obećanja, ne prihvaćamo izgovore, tražimo RAVNOPRAVNOST!

Koordinatorice:
Biserka Momčinović
Đurđica Kolarec
Mirjana Kučer
Nela Pamuković
Sanja Juras
Autor: nataša, 03/13/13 u 11:10 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1