Podrška sindikatu novinarki i novinara Glasa Istre

Centar za građanske inicijative daje podršku sindikatu novinara i novinarki u nastojanjima da se izbore za svoja radnička prava, svoje plaće i radna mjesta.

Podršku dajemo jer smatramo opravdanim zahtjeve sindikata da se na teret njihovih plaća i statusa ne podmiruju obaveze i dugovi nastali špekulativnim aktivnostima uprave novina, tim prije što ni jedna od tih poslovnih aktivnosti nema nikakve dodirne točke s izdavanjem ovih novina.

Glas Istre smatramo važnim glasilom koje je osnovano s ciljem objektivnog i potpunog informiranja građana, pa zbog tog javnog interesa i dostupnosti punih informacija, našu posebnu potporu dajemo novinarima, koji ovim aktivnostima i najavom štrajka, traže punu slobodu izvještavanja i djelovanja bez cenzure.

Nadamo se da će uprava Glasa Istre prepoznati opravdanost zahtjeva novinara i novinarki tj. osoba koji jedini doprinose čitanosti i prepoznatljivosti Glasa Istre, te da će ukloniti sve razloge koji su motivirali novinare i novinarke za najavu štrajka.

Silvia Žufić Dujmović, koordinatorica
Autor: nataša, 11/02/10 u 09:47 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1