Potpora ženskom poduzetništvu

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) otvorila je prošle godine liniju subvencija za žene poduzetnice. Radi se o programu BAS (Business Advisory service – servis poslovnog savjetovanja) kojim se subvencionira trošak angažiranja poslovnih konsultanata, a novost je subvencioniranje mentorstva.

Subvenciju za konzultantske usluge (sve od izrade strategije, planiranja, organizacije tvrtke ili poslovanja, marketinga, do tehnoloških inovacija) ili mentorstvo može tražiti tvrtka ili obrt od 1 do 500 zaposlenih, ako je u većinskom ženskom vlasništvu, ako je tvrtka hrvatska i ako je žena na mjestu direktorice ili voditeljice. Važno je znati da se mogu prijaviti i poduzetnice početnice, da popunjavanje projektnog upitnika nije komplicirano, premda je na engleskom jeziku, ali ni to nije presudan uvjet za dobivanje subvencije. EBRD BAS ima listu konzultanata (mahom hrvatskih) koji su do sada uspješno sudjelovali u projektima koje su subvencionirali, ali poduzetnica može angažirati i drugog konzultanta.

Projekt ne subvencionira intervencije u primarnoj poljoprivredi, vojsci, poslovanju s nekretninama, duhanskoj industriji, bankama, osiguranju, kladionice i usluge pravnih savjeta i revizije.

Poduzetnicama početnicama mogu odobriti između 75 i 90 posto subvencije troška, a ostalima između 50 i 75 posto – sve do maksimuma od 10.000 eura.

Detaljniji podaci mogu se dobiti od Višnje Mrakovčić Supek () koja je ovu liniju potpora ženskom poduzetništvu predstavila 9. veljače u Puli, u organizaciji Obrtničke komore
Autor: nataša, 02/10/12 u 11:18 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1