POZIV POLITIČARKAMA NA SEMINAR

Centar za građanske inicijative Vas obavještava i poziva na drugi seminar za političarke.

Seminar će se održati u Poreču, u srijedu, 04. veljače 2009. u dvorani u ulici Nikole Tesle 14 s početkom u 13 sati. Seminar je dio projekta (I)ZBORIMO NAČELO RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA koji je dobio financijsku podršku Ureda za ravnopravnost spolova.

Kao i prvi seminar i ovaj je u funkciji većeg sudjelovanja žena na predstojećim lokalnim izborima.
Uvodničari i uvodničarke bit će predstavnici/ce organizacija civilnog društva koja djeluju u našoj županiji, te povjerenstava za ravnopravnost spolova.
Planirana su uvodna izlaganja o mogućnostima djelovanja na lokalnoj i županijskoj razini u cilju:
1. ostvarivanja jednakih mogućnosti na tržištu rada, smanjivanju nezaposlenosti i uklanjanju diskriminacije žena na tržištu rada kao i radu na promicanju ženskog poduzetništva (IDA)
2. otvaranju novih predškolskih ustanova i servisa i usklađivanje radnog vrijeme vrtića i škola s radnim vremenom roditelja
3. postizanju uravnotežene zastupljenost muškaraca i žena pri imenovanju u tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima i upravnim odborima javnog sektora (udruga pravnika)
4. provedbe Nacionalne politike u dijelu uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama (Sigurna kuća Istra)
5. rješavanja problema prevencije ženskog zdravlja, mogućnosti poboljšanja skrbi u bolesti, cijepljene protiv HPV- humani papilloma virus- i sl. (GEA i ZZJZ IŽ)
6. zaštite prirodnog okoliša uz nove izazove – Zakona o golfu, bojazni od apartmanizacije i uništavanja prostora, te zaštita prirodnog okoliša (Zelena Istra).

Nadamo se da je ovako koncipiran seminar od vašeg interesa te da ćete se odazvati ovom pozivu, kao i da ćete proširiti ovu informaciju i kolegicama. Napominjemo da su neke teme (većina) na listi obaveza jedinica lokalne i područne samouprave iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. Očekujemo vaše potvrde dolaska.
Autor: nataša, 01/29/09 u 10:55 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1