Poziv roditeljima i roditeljicama

Centar za građanske inicijative Poreč započinje s provedbom prvog od četiri ciklusa edukativnih radionica o kvalitetnom roditeljstvu u sklopu projekta „Mreža međusobne potpore jednoroditeljskih obitelji i obitelji u potrebi u Poreču“. Edukacija je namijenjena svim roditeljima iz jednoroditeljskih obitelji ili iz obitelji koja osjeća potrebu za dodatnom društvenom podrškom iz bilo kojeg razloga.
Svaka od 4 radionice trajat će 2 sata, a paralelno će biti osigurana i kreativna radionica za djecu, kako bi roditelji neometano mogli prisustvovati radionicama.
Teme radionica:
1. radionica: Psihološke potrebe - roditelji i djeca
2. radionica: Kako komuniciramo
3. radionica: Usmjeravanje ponašanja
4. radionica: Roditeljski stres

Radionice će voditi Petra Brnić, prof. psihologije. Poželjno je da roditelji prisustvuju svim radionicama, jer se sadržajno nadovezuju.
Prva radionica održat će se 21.10.2014. s početkom u 17:00 sati, u prostorijama Centra za mlade (pored kina), a ostala 3 termina dogovorit ćemo naknadno.

Zainteresirani roditelji mogu se prijaviti na telefon 052/452-746, radnim danom od 10 do 13 sati ili na e-mail . Molimo roditelje da se prijave što prije, jer je broj sudionika/ca ograničen. Prilikom prijave, evidentirat ćemo broj i dob djece, radi pripreme kreativne radionice.

Nakon provedbe prvog ciklusa radionica, u studenom ćemo provesti i drugi ciklus kojem će moći prisustvovati i roditelji koji nisu bili na prvom ciklusu. Cilj je stvaranje mreže međusobne podrške među roditeljima i dogovor o načinima na koje roditelji mogu pomoći jedni drugima.

Centar za građanske inicijative Poreč u 2014. godini provodi projekt „Mreža međusobne potpore jednoroditeljskih obitelji i obitelji u potrebi u Poreču“. Projektom želimo podići kvalitetu života jednoroditeljskih obitelji i obitelji u potrebi na području Grada Poreča kroz pružanje socijalno-psihološke podrške, obzirom na povećanu potrebu za podrškom među roditeljima u jednoroditeljskim obiteljima (roditeljima koji većinom sami skrbe za djecu) te roditeljima koji nemaju podršku šire obitelji. Obzirom na sezonski karakter rada u Poreču (rad u ugostiteljstvu, građevinarstvu, trgovini i sličnim djelatnostima), niz problema prati svakodnevnicu roditelja, pogotovo male djece, koji nemaju podršku šire obitelji. Stvaranjem mreže međusobne potpore željeli bismo omogućiti roditeljima da dobiju vrijeme za sebe i svoje potrebe.

Ovaj projekt financijski podržava Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva kroz decentralizirani model financiranja razvoja civilnog društva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grad Poreč.
Autor: nataša, 10/16/14 u 11:10 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1