Pozivamo vas na okrugli stol „Platforma za zajedničko djelovanje”

ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ISTARSKE,
PRIMORSKO GORANSKE I LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

U Poreču, 9. listopada 2013.

Poštovani/e!

Uoči raspisivanja javnog poziva za sudjelovanje u programu edukacije i mentorske podrške organizacijama i inicijativama civilnog društva za razvoj zagovaračkih i analitičkih kapaciteta, pozivamo Vas na okrugli stol „Platforma za zajedničko djelovanje“, 16. listopada 2013. od 11:00 do 13:30 sati u prostorijama Istarske razvojne agencije (Pula, Mletačka 12/IV), u organizaciji GONG-a, Volonterskog centra Osijek i Centra za građanske inicijative Poreč.

Pozivamo aktiviste i aktivistkinje organizacija civilnog društva koji/e se bave socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti, ljudskim pravima i suzbijanjem diskriminacije, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, organizacije mladih, organizacije nacionalnih i drugih manjina, ljudsko-pravaške i mirovne organizacije, da se pridruže raspravi te daju prijedloge za međusobno umrežavanje organizacija civilnog društva i stvaranje prostora za zajedničko djelovanje.

Nakon okruglog stola uslijedit će radionica kako bi se u raspravi o konkretnim primjerima građanskih inicijativa preciznije utvrdilo potrebe i kapacitete organizacija civilnog društva.

Okrugli stol održava se u sklopu projekta LIBERA, financiranog od strane Europske Unije i sufinanciranog od Ureda za udruge.

Detaljan okvirni program pogledajte niže. Dolazak potvrdite do 14. listopada kolegici Nataši Vajagić (, 052/452-746) iz Centra za građanske inicijative Poreč.

S poštovanjem,
Silvia Žufić Dujmović
Koordinatorica


11:00 – 12:00
Umrežavanje organizacija civilnog društva – uspješni primjeri - uvod:
• Suzana Jašić, GONG
• Duje Prkut, Platforma 112 i GONG

Umrežavanje kao dodatni zagovarački potencijal - rasprava:
• Predstavnici/e organizacija civilnog društva

12:00 – 12:15
Pauza

12:15 – 13:30
Procjena zagovaračkih i analitičkih kapaciteta organizacija civilnog društva:
• predstavljanje procjene analitičkih i zagovaračkih kompetencija
• rad u grupama na procjeni potreba i kapaciteta organizacija civilnog društva

Autor: nataša, 10/09/13 u 01:32 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1