Prikazivanje filma “Cijena života” u Pazinu

U sklopu projekta „Mobilizacija zajednice u suzbijanju trgovine ljudima“ koji zajednički provode članice Mreže Petra, Centar za građanske inicijative Poreč organizirao je predavanje o trgovini ljudima uz prikazivanje dokumentarnog filma Tomislava Žaje „ Cijena života“ u Pazinu, u Spomen domu, 21. siječnja 2008.g. Pred oko osamdeset gledatelja predavanje je održala aktivistica CGI-a gđa. Ružica Mitrović Maurović. Pazinska projekcija bila je četvrto prikazivanje filma u gradovima u Istri, a prikazan je i na lokalnim televizijama pa se nadamo da je poruka ove akcije doprla do šire javnosti. O potrebi osvješćivanja javnosti o problemima trgovine ljudima govori podatak da je u Hrvatskoj otkriveno trinaest žrtava trgovine ljudima, od čega je sedmero bilo hrvatskih državljana.
Autor: nataša, 01/21/08 u 09:36 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1