Projekt POWER

Centar za građanske inicijative Poreč, u partnerstvu s Društvom distrofičara Istre, Udrugom osoba s invaliditetom Vinkovci – Bubamara i IRTR – Institutom za razvoj tržišta rada, provodi projekt „POWER - osobe s invaliditetom za jednaka prava“.

Cilj projekta je zagovaranjem postići održivost organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom (OSI) i povećati prepoznatljivost u društvu; jačanje političkog utjecaja na donositelje odluka zagovarački orijentiranih organizacija civilnog društva OSI; promicanje zapošljavanja, socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života OSI. Specifični cilj projekta je ojačati kapacitete zagovaranja organizacija civilnog društva za OSI u Hrvatskoj za zagovaranje politike usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete OSI kroz obrazovanje; izgradnja partnerstva i provedba javnog zagovaranja te motivacijski programi za OSI.

Glavne aktivnosti projekta su: provedba modularnog obrazovnog programa koji će obuhvatiti istraživanje i analizu javnih politika, zagovaranje, medijsko zagovaranje, izgradnja partnerstva i umrežavanje, predstavljanje CRO i EU najboljih praksi; zajedničko planiranje i provođenje tri različite javne kampanje na zagovaranju politike usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života OSI.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 117,021,62 eura, a Europska Unija financira 85%. Projekt traje 20 mjeseci, a provodi se u Istarskoj županiji, Gradu Zagrebu i Vukovarsko – srijemskoj županiji.
Za više informacija, kontaktirajte Sunčicu Damjanović na

http://www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Centra za građanske inicijative Poreč“

Europska Unija
„Ulaganje u budućnost“
image
image
image
image
image
image
image
image
Autor: nataša, 05/19/14 u 12:09 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1