Sastanak feministkinja u Poreču

imageU Poreču se od 24. do 27. travnja održava sastanak feministkinja Hrvatske i Srbije pod nazivom «Feministička etika odgovornosti u različitim političkim kontekstima – Srbija i Hrvatska». Sastanak organiziraju Centar za građanske inicijative Poreč i Žene u crnom Beograd u sklopu projekta kojeg financira Mediterranean Women's Fund.

Sastanak je dio aktivnosti koje provode feministkinje s područja bivše Jugoslavije s ciljem organiziranja Ženskog suda – feminističkog pristupa pravdi, koji će se održati u proljeće 2015. godine u Sarajevu.

Sastanak u Poreč okupit će feministkinje Srbije i Hrvatske koje su uključene u proces organiziranja Ženskog suda. Feministkinje će razgovarati o kontekstu u kojem su nastale i nastaju razne povrede ljudskih prava žena. Kontekstualizacija je važna za Ženski sud jer analizira uvjete u kojima feministkinje djeluju, analizira državne politike prema sučeljavanju s prošlošću i uspostavi pravde za žene žrtve rata te politike koje se odnose na žene i siromaštvo, rodno uvjetovano nasilje i slično.
Autor: nataša, 04/23/14 u 02:43 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1