Što žene žele?


Pet ženskih, feminističkih organizacija – CESI, B.a.b.e., Domine, Delfin i CGI pripremaju žensku platformu za parlamentarne izbore 2011. godine. Želimo da političari i političarke čuju i uvaže ženske glasove i ženske interese u kreiranju svojih predizbornih programa. Tražimo da sljedeća Vlada u javne politike ugradi rodnu perspektivu te da rodno osviještena politika bude temeljno načelo planiranja i provedbe Vladinih programa.

Što žene žele od sljedeće Vlade pitamo sve – tzv. obične građanke, stručnjakinje, aktivistkinje. Želimo čuti svačiji glas i te glasove pretočiti u žensku platformu koju ćemo u rujnu predati rukovodstvima političkih stranaka tražeći ih da uvaže želje i potrebe 52% stanovništva.

Neka se čuje ženski glas!

Projekt "Što žene žele? Ženski glasovi u parlamentarnim izborima 2011. godine" provodi se uz potporu Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj.
Autor: nataša, 06/27/11 u 09:35 AM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1