Aktivnosti

Organizira u istarskim gradovima susrete vijećnika, članova poglavarstava, predstavnika Domova zdravlja i Centara za socijalnu skrb s predstavnicima zainteresiranih udruga građana na temu «Zdravstvena i socijalna politika u lokalnoj zajednici». Cilj je susreta identificirati probleme i predložiti mjere koje bi u narednom razdoblju gradske uprave trebale poduzeti za njihovo otklanjanje.
Projekt financira Kvinna till Kvinna, Švedska.

Kao članica Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava (osam organizacija s područja cijele Hrvatske), centar je u proteklih dvanaest mjeseci sudjelovao u provedbi zajedničkog projekta «Informiranje građana RH o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju» prikupljajući podatke i prezentirajući javnosti razinu zdravstvene zaštite osiguranika. Projektom su posebno obuhvaćene ciljane grupe: žene, mladi, umirovljenici, poljoprivrednici, povratnici i raseljene osobe, osobe s invaliditetom i pacijenti. Koalicija je prikupljene podatke sistematizirala u info brošuri «Osnovne informacije o zdravstvenom osiguranju» i u 6.000 primjeraka distribuirala do krajnjih korisnika diljem Hrvatske, te izradila prijedlog izmjena i dopuna zakona i uputila ih Saboru, Vladi, nadležnim ministarstvima i institucijama.
Projekt je financirao Olof Palme institut, Švedska.

Od 2002. godine Istarska županija, u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom rada i socijalne skrbi, sudjeluje u četverogodišnjem projektu Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar medicinskog fakulteta u Zagrebu, «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj upravi i samoupravi», a u županijski tim, kao predstavnik nevladinog neprofitnog sektora, uključen je član našeg Centra.
Projekt financira Istarska županija.

Od 2002. godine Centar provodi projekt «Ekonomsko osnaživanje žena za poduzetništvo». Do sada je program pohađalo preko šezdeset žena zainteresiranih za pokretanje malog poduzetništva s područja Poreča i Pule. U jesen ćemo održati novu seriju edukacijskih radionica.
Projekt financira Ministarstvo za obrt i malo i srednje poduzetništvo, grad Poreč, veleposlanstvo USA, Veleposlanstvo Kraljevine Norveške i Star Network, Zagreb.

U ovoj godini Centar provodi projekt «Žene i politika» u sklopu kojeg je održan «Ženski tjedan», sa okruglim stolovima na teme ŽENE I .. obrazovanje, zdravlje, ekonomska neovisnost, nasilje, politika...Održano je šest radionica za žene političarke, a u planu je i održavanje tri radionice za vijećnice gradskih vijeća i županijske Skupštine.
Projekt financira Kvinna till Kvinna, Švedska.

Centar provodi dogovorene aktivnosti u sklopu Kampnaje za rodno osjetljvo obrazovanje, pod nazivom «Ide vrijeme, prođe rok...» Ženske mreže Hrvatske. Projekt financiraju Kvinna till Kvinna, Švedska i Institut Otvoreno društvo Hrvatska, Zagreb.

U protekloj školskoj godini Centar je za učenike i učenice viših razreda srednje škole u Poreču organizirao niz radionica o ljudskim i ženskim pravima, nenasilnom komuniciranju, nošenju sa sukobom i rodnim odnosima.
Projekt je financirao vladin Ured za udruge.

U ovoj godini Centar u MO Veli Vrh provodi program «Uključivanje zajednice u lokalne programe razvoja» usmjeren na okupljanje zainteresiranih građana MO Velog Vrha i njihovo osposobljavanje za razvijanje programa u skladu s utvrđenim potrebama u zajednici, te njihovog uključivanja u izradu planova razvoja MO.

Osim navedenih, Centar organizira i druge aktivnosti.