Žena i društvo

Program «Žena i društvo» odgovor je na rastući patrijarhalni utjecaj i nametanje tradicionalnih vrijednosti i stereotipa koji žene guraju na marginu društva. Usmjeren je na stvaranje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje žena u javnom i političkom životu, te njihovom potvrđivanju u profesionalnoj sferi, te osiguravanje zdravstvenih preduvjeta za zaštitu i prevenciju specifičnih ženskih bolesti.


Direktna zaštita

Program «Direktna zaštita» temelji se na opredjeljenju da upravno-pravna praksa organa vlasti mora slijediti Ustavom proklamirana načela slobode, jednakosti i zajamčenih prava građana. Obuhvaća informiranje o legalnim pravima i načinu njihova ostvarivanja kroz institucije sustava.


Lokalna demokracija

Program « Lokalna demokracija» polazi od demokratskog načela da je pravo građana da sudjeluju u vođenju javnih poslova na lokalnoj razini. A, to znači, aktivno učešće građana i njihovih organizacija u procesima donošenja odluka kako bi oblikovali zajednicu u skladu sa svojim potrebama i interesima.
Provodi se kroz:

  • Projekt «Razvoj i jačanje civilnog društva» usmjeren na osposobljavanje društvenih grupa, inicijativa i organizacija građana za djelovanje u zajednici i prezentaciju potreba i interesa lokalnoj vlasti.

  • Projekt «Dijalog u zajednici» koji senzibilizira lokalnu vlast za prepoznavanje problema u zajednici i njeno uključivanje u njihovo rješavanje na osnovi zajedničkog interesa i partnerskog odnosa građani – vlast.